Janet Edens verleent je hierbij toegang tot www.janetedens.nl/janethop en nodigt je uit om de producten te kopen.
Janet Edens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Janet Edens spant zich in om de inhoud van www.janetedens.nl/janethop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.janetedens.nl/janethop aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Janet Edens.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.janetedens.nl/janethop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Janet Edens.Voor op www.janetedens.nl/janethop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Janet Edens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Kleuren

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de artikelen zijn afhankelijk van de instellingen van de monitor en grafische kaart van website bezoeker. Hier kunnen derhalve geen rechten aan verbonden worden.

Betalingen

Wanneer je via Ideal betaald zie je een andere bedrijfsnaam staan dan van de webshop Janet Edens, namelijk Sisow. Om de producten tegen scherpe prijzen te kunnen aanbieden, heeft Janet Edens gekozen voor een externe partij die zorg draagt voor de Ideal betalingen. Dit heeft verder geen invloed op de verzending van jouw bestellingen. Zodra jouw betaling via Ideal succesvol is verlopen ontvang je een bevestiging van jouw bestelling. Janet Edens ontvangt op haar beurt meteen een bevestiging van de betaling en zal jouw bestelling conform de levertijd verwerken.

Auteursrechten

Een bezoeker van de webshop mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de webshop opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de webshop (ook niet via een eigen netwerk).

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.